Transportas, Verslas

Pavojingų krovinių gabenimo ypatumai Švedija – Lietuva

           Kiekvienas, kuris tvarko (gabena, gabena ir priima) pavojingus krovinius keliais, geležinkeliais, oru ar vandeniu (jūra), privalo laikytis TDG taisyklių. Tvarkymas TDG įstatyme apibrėžiamas taip: „Tvarkymas – tai pavojingų krovinių

Plačiau